Îsa Mesîh (vîdyo)

"Îsa Mesîh" fîlma ku di dinyayê de herî zêde tê temaşekirin e.
Ev fîlma ha fîlmeke dilsoz a bûyerên dîrokî ye û jiyana Îsa Mesîh ê ku di dîroka dinyayê de şexsê herî girîng e, tîne ber çavên me. Bûyîna wî bû xala guhertina dîroka dinyayê.

Ev fîlm li 800 zimanên ku li 230 welatan tên gotin, hatiye wergerandin. Ew li gor nivîsara Încîla Lûqa hatiye çêkirin û li ser bûyîna Mesîh, li ser zaroktiya wî, li ser gotin û karên wî, li ser doz û mirina wî û li ser vejîn û hilkişîna wî ya ezmên dibêje. 

Îsa Mesîh

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.

 • 2:07:53

  Îsa Mesîh - Tevahiya vîdyoyê

 • 8:08

  1 Destpêk

 • 3:42

  2 Bûyîna Îsa Mesîh

 • 2:15

  3 Zarokatiya Îsa

 • 3:47

  4 Imadbûna Îsa Mesîh

 • 2:22

  5 Îblîs Îsa diceribîne

 • 3:07

  6 Îsa Mesîh eşkere dike ku Nivîsên Pîroz pêk hatine

 • 1:02

  7 Mesela yê fêrisî û yê bacgir

 • 2:01

  8 Kerameta girtina masiyan

 • 2:14

  9 Vejîna keça Yayîros

 • 3:10

  10 Hilbijartina şagirtan

 • 1:02

  11 Xweziyan

 • 3:38

  12 Hînkirina Îsa Mesih li ser çiyê

 • 0:19

  13 Xwezî bi wan ên ku peyva Xwedê dibihîzin û pêk tînin

 • 2:56

  14 Lêborîna jineke gunehkar

 • 0:43

  15 Jinên ku li pey Îsa diçûn

 • 1:56

  16 Yûhennayê Imadkar di girtîgehê de ye

 • 2:18

  17 Mesela cotkar û tov

 • 0:55

  18 Mesela çirayê

 • 1:58

  19 Îsa bagerê radiwestîne

 • 2:16

  20 Saxkirina yê cinangirtî

 • 2:29

  21 Îsa Mesîh pênc hezar mirovan têr dike

 • 1:23

  22 Petrûs diyar dike ku Îsa Mesîhê Xwedê ye

 • 1:45

  23 Şagirt Îsa di şewq û rûmeta wî de dibînin

 • 2:15

  24 Îsa ruhê xerab ji kurekî ve derdixe

 • 0:57

  25 Duaya Xudayî

 • 2:23

  26 Hînkirina Îsa Mesîh li ser dua û baweriyê

 • 0:54

  27 Wey li yên ku dibin sedema gunehkirina kesên din

 • 0:28

  28 Padîşahiya Xwedê mîna tovekê xerdelê

 • 0:29

  29 Îsa Mesîh bi gunehkaran re wext derbas dike

 • 1:57

  30 Qenckirina di roja Septê de

 • 1:38

  31 Mesela Sameriyê qenc

 • 1:44

  32 Îsa parsekekî kor qenc dike

 • 2:21

  33 Îsa û Zexayosê bacgir

 • 0:42

  34 Îsa li ser mirin û rabûna xwe dibêje

 • 1:10

  35 Îsa bi rûmet dikeve Orşelîmê

 • 1:00

  36 Îsa li ser Orşelîmê digirî

 • 1:51

  37 Îsa Perestgehê paqij dike

 • 0:45

  38 Diyariya jinebiyê

 • 0:59

  39 Pirskirina Serkahin li ser desthilatiya Îsa

 • 1:50

  40 Mesela rez û rezvanan

 • 0:58

  41 Pirsa dan û nedana baca Qeyser

 • 2:55

  42 Şîva Xudan

 • 2:29

  43 Hînkirina di odeya jorîn de

 • 4:22

  44 Îsa tê xapandin û girtin

 • 2:23

  45 Petrûs Îsa înkar dike

 • 1:58

  46 Îsa tê tenaz kirin û lê pirsîn

 • 1:43

  47 Îsa li pêşiya Pîlatosê Walî

 • 1:24

  48 Îsa li pêşiya Hêrodês

 • 2:56

  49 Îsa cezayê mirinê distîne

 • 3:34

  50 Îsa xaça xwe hildigire

 • 2:49

  51 Îsa tê xaçkirin

 • 0:56

  52 Leşker pişkê ser kincên Îsa davêjin

 • 1:06

  53 Nivîsa li ser xaçê

 • 1:39

  54 Du sûcdarên xaçkirî

 • 1:45

  55 Mirina Îsa

 • 2:00

  56 Veşartina Îsa Mesîh

 • 1:28

  57 Milyaketan li gorê

 • 1:22

  58 Gor vala ye!

 • 1:55

  59 Îsa xwe nîşanî şagirtan dide

 • 1:15

  60 Fermana belavkirina Mizgîniyê, hilkişîna Îsa ber bi ezmanan ve

 • 5:40

  61 Vexwendin ji bo naskirina Îsa

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.